Odvoz suti Praha 4

Každý, kdo někdy rekonstruoval, ať už se jednalo o byt, dům či jakoukoli jinou stavbu či provozovnu, se nevyhnul suti. Ta se objevuje vždy, když se cokoli bourá. Pak nastává problém, jak zajistit odvoz suti Praha 4? Neváhejte a obraťte se na naši společnost. Postaráme se o jakoukoli suť, která vznikne během vašich bouracích aktivit. Pokud se na nás obrátíte, ušetříte čas, který můžete věnovat dalším činnostem spojeným s rekonstrukcí. Ušetříte finanční prostředky, neboť nebudete muset zajišťovat kontejnery na suť a shánět někoho, kdo suť naloží a odveze. Naše společnost zajistí odvoz suti Praha 4 a okolí a vše kolem naložení i likvidace. Neváhejte nás kontaktovat, společně dohodneme vše potřebné a vy se o nic dalšího již starat nemusíte. Čas, který byste vynaložili na odvoz, můžete věnovat jiným užitečnějším činnostem. Vaší náplní je rekonstrukce, naším úkolem odvoz vybouraného materiálu.

Odvoz suti Praha 4

Kde všude nabízíme odvoz suti

Odvoz suti Praha 4 - ceník

Druh 3m3 5m3 6m3 9m3 11m3 Popis
Suť 2290 3290 ----- ----- ----- Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka
zemina 2090 3090 ----- ----- ----- Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu
Suť s příměsí odpadu do 20% 3100 4100 ----- ----- ----- Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm, pórobeton
Živice 3400 4400 ----- ----- ----- Živice - asfalt
Směsný odpad bez suti 2900 3500 3800 4700 5300 Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton
Směsný odpad se sutí 3700 4600 5050 6400 7300 Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3)
Dřevo nebo větve 2500 2900 3100 3700 4100 Prkna, trámy, dřevotřískové desky. Větve, kmeny - odděleně od dřeva