Odvoz suti Praha 9

Začátek každé rekonstrukce, ať už se jedná o bourání malého či většího rozsahu, je doprovázeno vznikem stavební suti. Pokud bourání probíhá v rodinném domku či nějaké provozovně nebo dílně, máte k dispozici, alespoň na nějakou dobu, pozemek, kam můžete vzniklou suť složit. V případě rekonstrukce v panelové domě je prostor pro ukládání sutě minimální. V každém případě je však potřeba vyřešit otázku, jak vyřešit odvoz suti Praha 9. Pokud patříte mezi majitele kontejneru a vozu, jež jej, naplněný sutí, odveze do sběrného dvora, máte vyhráno. Ve většině případů tomu tak není a pak je potřeba se poohlédnout po někom, kdo zajistí odvoz suti Praha 9. Ideální volbou je firma, která se na tyto činnosti specializuje, ta zajistí vše potřebné a vám postačí pouze zatelefonovat a domluvit podrobnosti. Ušetříte si tak nejen čas, ale také finanční prostředky a můžete se v klidu soustředit na jinou činnost.

Odvoz suti Praha 9

Kde všude nabízíme odvoz suti

Odvoz suti Praha 9 - ceník

Druh 3m3 5m3 6m3 9m3 11m3 Popis
Suť 2290 3290 ----- ----- ----- Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka
zemina 2090 3090 ----- ----- ----- Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu
Suť s příměsí odpadu do 20% 3100 4100 ----- ----- ----- Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm, pórobeton
Živice 3400 4400 ----- ----- ----- Živice - asfalt
Směsný odpad bez suti 2900 3500 3800 4700 5300 Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton
Směsný odpad se sutí 3700 4600 5050 6400 7300 Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3)
Dřevo nebo větve 2500 2900 3100 3700 4100 Prkna, trámy, dřevotřískové desky. Větve, kmeny - odděleně od dřeva