Odvoz suti Praha 5

Každý, kdo stavěl nebo rekonstruoval dům, byt, dílnu nebo třeba provozovnu, ví, že velkým problémem se může stát likvidace vzniklé suti. Jejímu vzniku se během těchto činností nevyhneme. Pokud i vy řešíte tento problém, obraťte se na odborníky, kteří odvoz suti Praha 5 zajistí. Především během větších druhů rekonstrukcí vzniká větší objem suti. Některé její části se dají využít, ostatní je však potřeba nějakým legálním způsobem zlikvidovat. Jednou z možností je odvoz do sběrného dvora. To je však časově i finančně náročné. Chcete-li šetřit jak svůj čas, tak i finanční prostředky, které můžete využít pro rekonstrukci čí výstavbu, objednejte si na odvoz suti Praha 5 firmu, která zajistí vše potřebné. Kromě toho, že váš stavební odpad zlikviduje, zajistí i jeho naložení. Vy bouráte a rekonstruujete, firma nakládá a likviduje. Tak neváhejte, kontaktujte odborníky a rázem máte o jednu starost méně.

Odvoz suti Praha 5

Kde všude nabízíme odvoz suti

Odvoz suti Praha 5 - ceník

Druh 3m3 5m3 6m3 9m3 11m3 Popis
Suť 2290 3290 ----- ----- ----- Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka
zemina 2090 3090 ----- ----- ----- Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu
Suť s příměsí odpadu do 20% 3100 4100 ----- ----- ----- Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm, pórobeton
Živice 3400 4400 ----- ----- ----- Živice - asfalt
Směsný odpad bez suti 2900 3500 3800 4700 5300 Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton
Směsný odpad se sutí 3700 4600 5050 6400 7300 Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3)
Dřevo nebo větve 2500 2900 3100 3700 4100 Prkna, trámy, dřevotřískové desky. Větve, kmeny - odděleně od dřeva