Odvoz suti Praha 10

Chystáte se na rekonstrukci, kterou má na starosti vámi objednaná firma? Pak tedy nemusíte řešit problém, jakým způsobem zajistit odvoz suti Praha 10. Jejímu vzniku se nevyhnete během žádných bouracích pracech. V případě firmy si vše potřební zajistí sama. Pokud jste však šikovní nebo máte šikovné přátele a rekonstrukci zvládnete svépomoci, budete muset suť zlikvidovat sami a to legální cestou. Některé její části můžete nabídnout ke znovupoužití. Některé budete muset dopravit do sběrného dvora. Nyní je potřeba objednat kontejner, do něhož suť naložíte a auto, které jej do sběrného dvora dopraví. Obrňte se trpělivostí a začněte obvolávat nebo jednoduše postačí jeden telefonát, během něhož si objednáte firmu, která odvoz suti Praha 10 zajistí. Druhá možnost je jednodušší a dokonce vám ještě ušetří čas finanční prostředky. Vše potřebné zajistí za vás a vy se můžete věnovat plánování výstavby.

Odvoz suti Praha 10

Kde všude nabízíme odvoz suti

Odvoz suti Praha 10 - ceník

Druh 3m3 5m3 6m3 9m3 11m3 Popis
Suť 2290 3290 ----- ----- ----- Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka
zemina 2090 3090 ----- ----- ----- Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu
Suť s příměsí odpadu do 20% 3100 4100 ----- ----- ----- Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm, pórobeton
Živice 3400 4400 ----- ----- ----- Živice - asfalt
Směsný odpad bez suti 2900 3500 3800 4700 5300 Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton
Směsný odpad se sutí 3700 4600 5050 6400 7300 Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3)
Dřevo nebo větve 2500 2900 3100 3700 4100 Prkna, trámy, dřevotřískové desky. Větve, kmeny - odděleně od dřeva